Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset EU:ssa

www.cam-europe.eu

CAM-Interest
Group

Seminaarit EU-Parlamenttissa

Lisätiedot: ohjelmat, esitelmät, julkaisut ,ym..

CAM konferenssit
EU-Parlamenttissa

Konferenssi 9.10.2012

Lisätiedot: ohjelma, esitelmät, julkaisut, ym...

EUROCAM on Facebook
Uutiset ja keskustelu

Tuorein CAM-Interest-Group kokous 1.7.2015
"Ensuring the availability of CAM medicinal products"
pj: Sirpa Pietikäinen


Tutkimuswww.cambrella.eu

Päätöskonferensin esitelmät, yhteenveto, julkaisut


CAM-LÄÄKÄRIT

www.camdoc.eu

JulkaisutUUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...


Liisa Sulkakoski
In Memoriam

Liisa Sulkakoski, lääkäri, biologi, homeopaatti kuoli 21. 4. 2016. 70-vuotiaana.

Muistokirjoitus

 


English


Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto / Täydentävät terveysnäkemykset Suomessa

Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

Ohjelma
Luennot
Abstraktit
Materiaalit
Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Facebook: Täydentävät terveysnäkemykset
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Uudistuva terveydenhoito
Seminaari 12.11.2016
Biomedicum, Helsinki
lue lisää...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Matleena Ylikosken tekemä keskustelu 25.11.2016

Lääketieteen ja täydentävien hoitojen vastakkainasettelu ei auta potilasta

http://yle.fi/uutiset/3-9308059

http://areena.yle.fi/1-3841959


Kotimaiset ja kansainväliset konferenssit

World Congress Integrative Medicine and Health:
10th ECIM &12th ICCMR Congress.
Berlin, Gemany,
May 3-5th, 2017

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9th European Congress for Integrative Medicine (ECIM). The Future of Comprehensive Patient Care.
Budapest, Hungary, September 10-11th 2016


Vertaisarviointi-lehdet Integratiivisen lääketieteen alalla

Peer-review Journals publishing research on Integrative medicine

Kattava listaus lehdistä integratiivisen lääketieten alalta löytyy tästä: Complementary Therapies Journals Links


Usein siteeratut lehdet (lista ei ole täydellinen):

Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine

Advances in Integrative Medicine

BMC Complementary and Alternative Medicine

Complementary Therapies in Medicine

Complementary Therapies in Clinical Practice

European Journal of Integrative Medicine

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine eCAM

Global Advances in Health and Medicine

Integrative Medicine Insights

Journal of Alternative and Complementary Medicine


 

Mitä on Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumi (SILF)?

SILF toimii internet-portaalina, kokoaa tietoa integratiivisesta lääketieteestä ja terveydenhuollosta ja ohjaa integratiivisen lääketieteen tutkimuksen sivuille (yliopistot, terveydenhuollon laitokset ja järjestöt). SILF edesauttaa tutkimustyötä integratiivisen lääketieteen ja terveydenhuollon alalla Suomessa, sekä pyrkii avaamaan keskustelua integratiivisen lääketieteen merkityksestäksestä hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa. Internet-portaalin lisäksi SILF pyrkii järjestämään luentotilaisuuksia ja symposiumeja Suomessa. SILF pyrkii yllä mainittuihin tavoitteisiin yhteistyössä kansainvälisten ja Eurooppalaisten yliopistojen sekä integratiivisen lääketieteen järjestöjen kanssa. ....lue lisää

Mitä on "Integratiivinen lääketiede"?

Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto pohjautuu ns. ”tavanomaiseen” lääketieteeseen, mutta lisää siihen näyttöön perustuvan täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen menetelmät (ns.CAM = Complementary/Alternative Medicine).

Integratiivinen lääketiede on hoitokäytäntö, joka painottaa lääkärin ja potilaan välisen suhteen merkitystä korostaen koko persoonaa. Se käyttää kaikkia sopivia terapeuttisia lähestymistapoja, terveydenhoidon ammattikuntaa ja erikoisaloja saavuttaakseen mahdollisimman hyvän terveyden ja paranemisen ...lue lisää

Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto ottaa huomioon ihmisen fyysis-biologisena, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena sekä käyttää käsitettä "salutogeneesi"

Nykylääketieteen patogeneettis-partikularistinen näkökulma sairauden hoidon ja diagnostiikan lähtökohtana ei huomioi riittävästi ihmisen omaa aktiivisuutta terveyden palautumisessa ja ylläpitämisessä. ”Salutogeenisesta” eli terveyslähtöisestä näkökulmasta katsoen myös itse sairaudessa piilee tervehtymisen mahdollisuus, jota voidaan käyttää hyväksi terapiassa. Integratiivinen lääketiede ja valtaosa CAM-hoitomenetelmistä pohjautuvat salutogeeniseen periaatteeseen ...lue lisää

Integratiivisen lääketieteen ja terveydenhuollon kysyntä on kasvanut Euroopassa ja maailmalla

Yleisesti tunnustettu tosiasia, jonka myös lukuisat tutkimukset maailmanlaajuisesti osoittavat, että ihmiset yhä enemmän ilmaisevat tarpeen hyödyntää tavanomaisen lääketieteen rinnalla kokonaisvaltaisia tai täydentäviä lääketieteellisiä menetelmiä. Maailmalla, Euroopassa ja Suomessakin on tarjolla kasvava määrä erilaisia täydentävän lääketieteen menetelmiä. Vastaavasti tarvitaan välttämättä näyttöön perustuva tieteellinen varmistus täydentävien menetelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta. Useissa Euroopan maissa ja USA:ssa valtiollinen tuki CAM-tutkimuksen edistämiseksi on lisännyt menetelmien järjestelmällistä arviointia.

Tämä kehitys heijastuu myös nimistön muutokseen. ”Vaihtoehtolääketieteestä” ja usein halveksivasti ”paralääketieteestä”, Suomessa ”uskomuslääketieteestä” on tullut ”täydentävä lääketiede” (CAM=complementary/alternative medicine). Nykyään puhutaan enenevässä määrin ”integratiivisesta lääketieteestä...lue lisää

Tutkimus integratiivisen lääketieteen alalta Euroopan Unionissa

 

Vuonna 2009 Euroopan Parlamentti päätti ottaa täydentävän lääketieteen tutkimuksen ohjelmaansa. Tähän päätökseen perustuen aloitettiin vuonna 2010 CAMbrella-projekti, johon myönnettiin 1.49 miljoonaa euroa. Tähän projektiin kuului tutkijoita 16 yliopistosta 12 eri maassa ja johtoryhmä, joiden tehtävä oli selvittää CAM:in tilanne Euroopassa. Projektin päämäärä oli kuvata ne puitteet, joissa CAM:in käyttö ja saatavuus toteutuu Euroopassa sekä laatia suunnitelma eurooppalaista CAM-tutkimusta varten. ...lue lisää

Integratiivinen lääketiede yliopistoissa

Yliopistoihin on perustettu täydentävän lääketieteen oppituoleja. ...lue lisää

Integratiivinen lääketiede on enenevässä määrin näyttöön perustuva lääketiede


Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto Suomessa

Suomessa toimii lääkäreitä, eri alan erikoislääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä integratiivisen lääketieteen pohjalta.

Integratiivisen lääketieteen lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm Palvelutalo Sofiassa Helsingissä, (www.palvelukotisofia.fi), sekä useissa kehitysvammaisten hoitokodeissa ympäri maata. Kts.myös www.antroposofinenlaaketiede.fi

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry edustaa suurinta osaa Suomessa toimivia terapeutteja vaihtoehto- ja täydentävän eli integroivan terveydenhoidon alalla. LKL ry tekee työtä alan terapeuttien ammatillisen aseman saavuttamiseksi, terapeuttien koulutustason kohottamiseksi ja pyrkii edistämään luontaisterapia-alalle lainsäädäntöä, joka tukee luontaisten hoitojen ja hyvinvointialan toimijoiden oikeudellista turvaa. Hoidon valinnan mahdollisuus olisi oltava vapaa. Lainsäädäntö alalla takaisi luontaisten hoitojen käyttäjien asiakasturvallisuutta ja koulutettujen luontaishoitajien ammattilaisten asema selkeytyisi. Lisätietoja: http://www.lkl.fi

Suomen Terveysjärjestö STJ ry on kansalaisjärjestö. STJ ry järjestää terveyteen liittyviä luentoja, koulutusta ja kurssitoimintaa, vuorovaikutteinen toimintaa netissä, julkaisutoimintaa, lehtiä, oppaita ym. Järjestö opastaa omaehtoista terveydenhoitoa ja täydentävien hoitomuotojen käyttöä, edistää täydentävien hoitojen saatavuutta ja alaan liittyvää tutkimustoimintaa, tekee aloitteita viranomaisille, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa terveysasioissa ja järjestää paikalliskerho- ja tukihenkilötoimintaa. Jäsenistö: - yksityiset henkilöt - terapeutit - terveydenhoidon ammattilaiset - kunniajäsenet (henkilöt, jotka omalla toiminnallaan edistävät yhdistyksen toimintaa). Lisätietoja: http://www.terveysjarjesto.fi