Integrative Medicine and Healthcare
in the EU

www.cam-europe.eu

CAM-Interest Group

Seminars in the EU-Parliament

Further information, programms, presentations, publications etc...

CAM Conferences in the EU-Parliament

Conference 9.10.2012

Further information, programme, presentations, publications etc...

EUROCAM on Facebook
News and discussion


Research

www.cambrella.eu

Read more: Final conference presentations, reports, publications


CAM Doctors


www.camdoc.eu

Publications


CONFERENCES

8th European Congress for Integrative Medicine ECIM 2015


Global Summit on Integrative Medicine and Healthcare
Exploring the Evidence Base for Integrated and Sustainable Research, Healthcare and Workforce for Patients

Greater Copenhagen, Denmark

September 25-27th, 2015

Call for abstracts: Deadline July 14th

See Program

ECIM 2015 Global Summit Keynote Speakers

Abstracts online!

 


Suomeksi


Integrative Medicine and Healthcare in Finland

Research

Research Symposium
CAM - Complementary and Alternative Medicine -
The challenges of scientific research in Finland

University of Tampere, Dept. of Health Sciences
13.11. 2015

Programm
Presentations
Abstracts
Printed material
Reports, Interviews etc.
read more...

Discussion in
social media

Facebook: Täydentävät terveysnäkemykset

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset

National and international conferences

International Congress for Integrative Health & Medicine, Suttgart, Germany. 9.-11. June 2016
Further information http://www.icihm.org/en

9th European Congress for Integrative Medicine (ECIM). The Future of Comprehensive Patient Care.
Budapest, Hungary, September 10-11th 2016

http://www.ecim-congress.org/


Peer-review journals publishing research on Integrative medicine

A covering overview of almost all CAM journals can be found at:

Complementary Therapies Journals Links


Examples of freqently cited CAM journals:

Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine

Advances in Integrative Medicine

BMC Complementary and Alternative Medicine

Complementary Therapies in Medicine

Complementary Therapies in Clinical Practice

European Journal of Integrative Medicine

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine eCAM

Global Advances in Health and Medicine

Integrative Medicine Insights

Journal of Alternative and Complementary Medicine


Salutogenesis research in Scandinavia and Finland

Numerous centres of excellence in the field of salutogenesis are established in Scandinavia and Finland

Högskolan Väst, Centrum för Salutogenes,
SE-46186 Trollhättan Tel. +46 (0)520 223000, Fax: + (0)520 223099NHV, Nya varvet byggnad 25 Box 12133, SE-40242 Göteborg, Tel. +46(0)31 69 39 00 administration@nhv.se,

Department of Health Promotion

Department of Social Work and Health Science, Prof Bengt Lindström


NTNU Trondheim, Norwegian University of Science and Technology, NO-7491 Trondheim Norway Tel. +47-73 59 50 00, Fax: +47-73 59 53 10 E-mail: postmottak@adm.ntnu.no


Finnish publications in the field of salutogenesis

(List is not complete)

The use of salutogenesis theory in empirical studies of maternity care for healthy mothers and babies. Perez-Botella M, Downe S, Meier Magistretti, Bengt Lindstrom B Berg M. Sexual & Reproductive Healthcare 2015;6(1),33–39 http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2014.09.001
...Conclusion: Salutogenic framing is rarely used in maternity care research with healthy participants. An increase in research that measures salutogenically orientated outcomes could, eventually, provide a balance to the current over-emphasis on pathology in maternity care design and provision worldwide…” Full text online

Elämänkokemukset ja koherenssin tunne – typologinen tutkimus grounded theory -metodologiaa soveltaen.
Tuloisela-Rutanen, Maija-Stiina (2012-11-09): Annales Universitatis Turkuensis C 348, 2012-11-09

Salutogeneesin teoria nostaa hyvän elämän voimavarat esiin. B Lindström, M Eriksson: Suomen Lääkärilehti 6/2008 vsk 63
"...Suomessa on aika siirtyä vain riski- tekijöiden vähentämiseen perustu- neista terveyden edistämisen toimintatavoista eteenpäin. Riski- ja resurssinäkökulmat on yhdistettävä. Vastaus tähän on salutogeneesin teoria, jonka mukaan terveyden edistämisessä on keskityttävä myös hyvää ja mielekästä elämää tukeviin voimavaroihin..."

Koherenssin tunne ja siihen yhteydessä olevat tekijät aikuisväestössä: systemoitu katsaus pitkäaikaissairauksia käsittävään kirjallisuuteen. Pietilä A-M, Matero H, Kankkunen P, Häggman-Laitila A. Tutkiva hoitotyö 2008:6(2):4-10.

Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne, sosiaalinen tuki ja elämänlaatu. Kukkurainen, Marja-Leena (Väitöskirja 2006-11-01): Acta Universitatis Ouluensis. Series D, Medica (899)
"...Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunnetta, sosiaalista tukea ja elämänlaatua ja niissä vuoden aikana tapahtuvia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan koherenssintunteen yhteyttä sosiaaliseen tukeen sekä sosiaalisen tuen ja koherenssintunteen yhteyttä elämänlaatuun..."http://urn.fi/urn:isbn:9514282663


Further reading on salutogenesis

What is salutogenesis?