KESKUSTELU

Facebook:
Täydentävät terveysnäkemykset

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemykset


UUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integratiivinen lääketiede opetetaan ja tutkitaan yhä enemmän yliopistoissa Euroopassa ja maailmalla

Yleisesti tunnustettu tosiasia, jonka myös lukuisat tutkimukset maailmanlaajuisesti osoittavat, että ihmiset yhä enemmän ilmaisevat tarpeen hyödyntää tavanomaisen lääketieteen rinnalla kokonaisvaltaisia tai täydentäviä lääketieteellisiä menetelmiä. Maailmalla, Euroopassa ja Suomessakin on tarjolla kasvava määrä erilaisia täydentävän lääketieteen menetelmiä. Vastaavasti tarvitaan välttämättä näyttöön perustuva tieteellinen varmistus täydentävien menetelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Tämä kehitys heijastuu myös nimistön muutokseen. ”Vaihtoehtolääketieteestä” ja usein halveksivasti ”paralääketieteestä”, Suomessa ”uskomuslääketieteestä” on tullut ”täydentävä lääketiede” (CAM=complementary/alternative medicine). Nykyään puhutaan enenevässä määrin ”integratiivisesta lääketieteestä

Useissa Euroopan maissa ja USA:ssa valtiollinen tuki CAM-tutkimuksen edistämiseksi on lisännyt menetelmien järjestelmällistä arviointia, mm:

Yliopistoihin on perustettu täydentävän lääketieteen oppituoleja. Intergratiivisen lääketieteen tutkimukskeskuksia Euroopassa ovat mm.

...listaa voidaan jatkaa...

Kansainväliset vertaisarviointi-lehdet (Peer-reviewed Journals) julkaisevat enenevässä määrin alan korkeatasoisia tutkimuksia.

World Health Organization WHO julkaisi 2014 laajan katsauksen aiheesta koskien strategiansa 2014-2023 "WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023".