KESKUSTELU

Facebook:
Täydentävät terveysnäkemykset

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemykset


UUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...

Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto Suomessa

Tampereen yliopisto järjesti 13.11.2015 yhdessä Suomen Integratiivisen Lääketieteen Foorumin kanssa tutkimusseminaarin ”Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa”. Seminaariin osallistui mm. tutkijoita, lääkäreitä, yliopisto-opiskelijoita, terveydenhuollon ammattilaisia, täydentävien hoitomuotojen järjestöjä, terapeutteja, potilaita ja muita aiheesta kiinnostuneita, yhteensä noin 400 CAM-tutkimuksesta kiinnostunutta....lue lisää

Suomessa toimii lääkäreitä, eri alan erikoislääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä sekä terveydenhuollon muut ammattilaiset integratiivisen lääketieteen pohjalta.

Integratiivsen lääketieteen alalla toimivat järjestöt Suomessa
Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry (lääkärit)
Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry (SALLY) (lääkärit)
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys ry (eri ammattiryhmät)
Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry (ALY) (foorumi eri ammattiryhmistä)
Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry (homeopaatit, eri ammattiryhmät
Suomen Homeopaatit ry (homeopaatit, eri ammattiryhmät)
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL (eri luontaishoitajien ammattiryhmät)
Suomen Terveysjärjestö ry (eri ammattiryhmät)
Yhdistävä Lääketiede ry (eri ammattiryhmät)

Integratiivisen lääketieteen lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm Palvelutalo Sofiassa Helsingissä, (www.palvelukotisofia.fi), sekä useissa kehitysvammaisten hoitokodeissa ympäri maata. Kts.myös www.antroposofinenlaaketiede.fi