INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu

Lue lisää


http://www.camdoc.eu

Lue lisää


KESKUSTELU

Facebook:
Täydentävät terveysnäkemykset

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemykset


UUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE MAAILMALLA


International Society for Complimentary Medicine Research

Lue lisää


Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Lue lisää


Academy of Integrative Health and Medicine

Lue lisää


TUTKIMUS

DATABASE

Peer-reviewed Journals of Research in Integrative Medicine and CAM

Lue lisää.


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lue lisää

Mikä tarkoittaa "integratiivinen lääketiede"?

Käsite integratiivinen (integroiva, yhdistävä) lääketiede (Integrative Medicine) on saanut alkuunsa, kun vuonna 1999 edustajat kahdeksalta yhdysvaltalaisilta tunnetuilta yliopistoilta kokoontuivat Fetzer Instituuttissa Kalamazoo:ssa, Michiganissa työpajakonferenssiin nimellä "The Consortium on Integrative Medicine". Työpajasta on syntynyt ”Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine” (CAHCIM), nykyään “Academic Consortium for Integrative Medicine & Health” johon kuuluu nykyään 50 keskusta. https://www.imconsortium.org/index.cfm

Siellä määritellään ”integratiivinen lääketiede” näin:

"Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing" (Integratiivinen lääketiede on hoitokäytäntö, joka painottaa lääkärin ja potilaan välisen suhteen merkitystä korostaen koko persoonaa. Se perustuu näyttöön ja käyttää kaikkia sopivia terapeuttisia lähestymistapoja, terveydenhoidon ammattikuntaa ja erikoisaloja saavuttaakseen mahdollisimman hyvän terveyden ja paranemisen).

Integratiivinen lääketiede on hoitokäytäntö, joka painottaa lääkärin/terveydenhoidon ammattilaisen ja potilaan välisen suhteen merkitystä korostaen koko persoonaa eli fyysisen puolen lisäksi myös sielulliset ja henkiset puolet. Se käyttää kaikkia sopivia terapeuttisia lähestymistapoja - parhaita konventionaalisia, täydentäviä, "mind/body" ja ei-traditionaalisia menetelmiä - ja terveydenhoidon ammattikuntaa ja erikoisaloja saavuttaakseen mahdollisimman hyvän terveyden ja paranemisen.

Integratiivinen lääketiede näin olen pohjautuu ns. ”tavanomaiseen” lääketieteeseen, mutta lisää siihen tilanteen vaatiessa myös näyttöön perustuvan täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen menetelmät (ns.CAM = Complementary/Alternative Medicine). Määritelmän mukaisesti integratiivista lääketiedettä voivat harjoittaa vain henkilöt, jotka ovat suorittaneet terveydenhuollon ammatillisen tutkinnon ja ovat laajentaneet koulutustaan ja osaamistaan jollakin täydentävällä tai vaihtoehtoisen lääketieteen metodilla ja voivat siten toimia integratiivisesti käyttämällä kullekin potilaalle ja sairaudelle yksilöllisesti sopivaa hoitomenetelmää.