KESKUSTELU

Facebook:
Täydentävät terveysnäkemykset

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemykset


UUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...

Linkit

Kansainväliset tieteelliset järjestöt Euroopassa ja maailmalla
International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR)
European Society for Integrative Medicine e.V. (ESIM)
Academy of Integrative Health & Medicine AIHM
European Scientific Cooperative on Anthroposophic Medicinal Products (ESCAMP)

Integratiivsen lääketieteen alalla toimivat järjestöt Suomessa
Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry (lääkärit)
Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry (SALLY) (lääkärit)
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys ry (eri ammattiryhmät)
Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry (ALY) (foorumi eri ammattiryhmistä)
Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry (homeopaatit, eri ammattiryhmät
Suomen Homeopaatit ry (homeopaatit, eri ammattiryhmät)
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL (eri luontaishoitajien ammattiryhmät)
Suomen Terveysjärjestö ry (eri ammattiryhmät)
Yhdistävä Lääketiede ry (eri ammattiryhmät)

Integratiivisen lääketieteen alalla toimivat poliittiset lääkärijärjestöt Euroopassa ja maailmalla
International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART)
International Federation of Anthroposophic Medical Associations (IVAA)
European Ayurveda Medical Association (EURAMA)